Pertek, G. „Prepozycje. Metafizyka «bliskości»”. Forum Poetyki, nr 11-12, czerwiec 2018, s. 150-63, doi:10.14746/fp.2018.11-12.26814.