Kraskowska, E. „Uniwersalia przekładowe”. Forum Poetyki, nr 14, marzec 2019, s. 86-89, doi:10.14746/fp.2018.14.26830.