Rajewska, E. „Poetyka przekładu według Edwarda Balcerzana”. Forum Poetyki, nr 14, marzec 2019, s. 90-97, doi:10.14746/fp.2018.14.26831.