Waligóra, A. „Autotematyzm – Antyrealizm? Na przykładzie Jednego Wiersza Tomasza Pułki”. Forum Poetyki, nr 15-16, lipiec 2019, s. 80-93, doi:10.14746/fp.2019.15-16.26839.