Misiak, I. „Listy I Dziennik Anny Moszyńskiej: Awers Rozmowy, Rewers szaleństwa”. Forum Poetyki, nr 15-16, lipiec 2019, s. 118-25, doi:10.14746/fp.2019.15-16.26842.