Kosicka-Pajewska, A. „W prześwitach światłocieni”. Forum Poetyki, nr 24, listopad 2021, s. 252-61, doi:10.14746/fp.2021.24.30243.