Pilszczikow, I. „Pojęcia „wiersz”, „metrum” I «rytm» W Rosyjskiej Tradycji Naukowej”. Forum Poetyki, nr 25, grudzień 2021, s. 86-103, doi:10.14746/fp.2021.25.30603.