Gorczyńska, M. „Opisać ogień: O pożytkach Niehermeneutycznego Projektu H.U. Gumbrechta Dla Badań Nad Wierszem”. Forum Poetyki, nr 25, grudzień 2021, s. 104-23, doi:10.14746/fp.2021.25.30604.