Hendrykowski, Marek. „Okno McLuhana. Mem Internetowy”. Forum Poetyki, nr 26, grudzień 2021, s. 100-9, doi:10.14746/fp.2021.26.30850.