Rajewska, Ewa. „Poetyka przekładu według Edwarda Balcerzana”. Forum Poetyki, no. 14 (marzec 31, 2019): 90-97. Udostępniono wrzesień 27, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fp/article/view/26831.