Informacje dla bibliotekarzy

INDEKSOWANE W: 
Polska Bibliografia Naukowa; CEEOL,ERIHPLUS

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

MNiSW: 70 punktów  (od 2020)

DOI: 10.14746/fp
ISSN (Print): 
ISSN (Online): 2451-1404
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: Licencja Creative Commons
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.