Informacje dla czytelników

„Forum” stanowi miejsce publicznych wystąpień, czas by i w tej przestrzeni pojawiło się więcej wypowiedzi na temat poetyki.

„Forum Poetyki” to dwujęzyczny (polsko- i anglojęzyczny) kwartalnik filologiczny publikowany internetowo i omawiający współczesne problemy poetyki. Zadaniem pisma jest systematyczna i wieloaspektowa refleksja nad przekształceniami poetologii wynikającymi ze zmian w naukach filologicznych oraz humanistycznych. W każdym z tematycznych numerów „Forum Poetyki” pojawiają się artykuły w stałych działach. W głównym dziale teorii formułowane są ogólne perspektywy widzenia spraw poetyki dzisiaj. Dział przekładów ma za zadanie rozwinięcie wiedzy o najnowszych koncepcjach poetologicznych za granicą. Ważna część o nazwie „Słownik Poetologiczny” zawiera artykuły na temat znanych zagadnień ujętych ze współczesnej perspektywy oraz wypowiedzi dotyczące problemów nieobecnych w dotychczasowych dykcjonariuszach. Coraz bardziej doniosłe znaczenie praktyk niezbędnych dla wytwarzania wiedzy przyczyniło się do stworzenia działu interpretacji i ćwiczeń, w których pewne formuły poetyki powstają w trakcie pracy analitycznej. Obok niezbędnego przeglądu oraz recenzji aktualnych prac z szeroko rozumianej poetyki proponujemy również dział „Archiwum”, w którym przypominane są nieco lub całkowicie zapomniane koncepcje poetologiczne, gdyż ich zdolności inspirujące dla współczesnej myśli humanistycznej warto poddawać sprawdzeniom.

ISSN 2451-1404

Zespół redakcyjny tworzą pracownicy Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.

Prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (redaktor naczelny)
Prof. dr. hab. Ewa Kraskowska
Prof. UAM dr hab. Joanna Grądziel-Wójcik
Dr hab. Agnieszka Kwiatkowska
Dr hab. Ewa Rajewska
Dr Paweł Graf
Dr Lucyna Marzec
Dr Wojciech Wielopolski
Dr Joanna Krajewska (redaktor wydawniczy)
Dr Cezary Rosiński (redaktor językowy)
Mgr Agata Rosochacka (redaktor wydawniczy)
Mgr Gerard Ronge (sekretarz redakcji)

Wydawcą „Forum Poetyki” jest Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.