[1]
Glinkowski, W.P. 2017. Deskryptywność i normatywność – horyzonty dialogicznej wizji człowieka. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna. 6, 1 (cze. 2017), 33-52. DOI:https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.1.3.