[1]
Bekrycht, T. 2015. Fenomenologia – wprowadzenie w lekturę tekstu Edmunda Husserla „Phänomenologie (Der Encyclopaedia Britannica Artikel)”. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna. 4, 2 (grudz. 2015), 92–101. DOI:https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.17.