[1]
Wojdala, M. 2016. Publiczne finansowanie sztuki w kontekście zasady neutralności światopoglądowej państwa – podejście filozoficznoprawne. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna. 5, 1 (cze. 2016), 187–199. DOI:https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.10.