[1]
Witczak, K. 2017. Komparatystyczne ujęcie pojęć „wizerunek”, „utrwalanie” i „rozpowszechnianie” w ujęciu art. 23 k.c., art. 81 ust. 1 pr. aut. oraz art. 191a k.k. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna. 6, 2 (grudz. 2017), 81–108. DOI:https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.2.16.