(1)
Moryń, M. Przyrzekając Niemoc. O Duchu I Egzystencji. fped 2017, 6, 21-32.