(1)
Glinkowski, W. P. Deskryptywność I normatywność – Horyzonty Dialogicznej Wizji człowieka. fped 2017, 6, 33-52.