(1)
Matyjek, S. Wójt Jako Lokalny Lider. Wady I Zalety Reformy Gminnej – rozważania Prawno-Polityczne. fped 2015, 4, 54-76.