(1)
Juchacz, P. W. „Civitas mensura” – Obywatel Miarą Wszechrzeczy. Emancypacyjny I upodmiotawiający Wymiar Obywatelskiego Humanizmu. fped 2017, 6, 97-108.