(1)
Korpikiewicz, H. Instynkt – naśladownictwo – myślenie. Jak Się Uczą zwierzęta. fped 2017, 6, 129-150.