(1)
Piotrowska, E.; Moryń, M. O Zakładzie Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM. fped 2017, 6, 271-282.