(1)
Jedlecka, W. Wegetarianizm We współczesnych Religiach światowych. Zarys Problemu. fped 2016, 5, 263-278.