(1)
Witczak, K. Komparatystyczne ujęcie pojęć „wizerunek”, „utrwalanie” I „rozpowszechnianie” W ujęciu Art. 23 k.c., Art. 81 Ust. 1 Pr. Aut. Oraz Art. 191a k.K. fped 2017, 6, 81-108.