(1)
Matynia, J. Pojęcie osób pozostających We wspólnym pożyciu – Analiza Dogmatyczna. fped 2017, 6, 109-124.