(1)
Nowakowski, T. Polemika Na Temat przydatności podziału Na czynności Kauzalne I Abstrakcyjne – Wybrane Zagadnienia. fped 2017, 6, 125-142.