(1)
Zegarlicki, J. Pewność Prawa Jako Istotna wartość państwa Prawnego. fped 2017, 6, 143-166.