(1)
Bekrycht, T. Republikanizm I Liberalizm W świetle Idei Konstytucjonalizmu. Uwagi O Legitymizacji Prawa. fped 2018, 7, 26-39.