(1)
Kaleta, K. Władza konstytuująca Jako Przedmiot Badań Nauk Prawnych. fped 2018, 7, 40-64.