(1)
Mańko, R. Orzekanie W Polu polityczności. fped 2018, 7, 65-95.