(1)
Bator, A. Ewolucja Analitycznej Teorii Prawa a bezpośrednie Stosowanie Konstytucji. fped 2018, 7, 97-134.