(1)
Bielska-Brodziak, A.; Tkacz, S. Zasady Prawa W świetle materiałów Legislacyjnych. fped 2018, 7, 135-160.