(1)
Woś, T. Trybunalskie I sądowe Stosowanie Zasady „ignorantia Iuris nocet” Na Gruncie Praktyki Orzeczniczej W Polsce. fped 2018, 7, 181-205.