(1)
Liżewski, B. Europejska Filozofia Praw człowieka a Konstytucyjna formuła obowiązków człowieka I Obywatela. fped 2018, 7, 206-228.