(1)
Sut, P. Relacje prawo–intymność „ukryte” W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (problem Instytucjonalizacji małżeństw Homoseksualnych W Polsce Wobec nieokreśloności Prawa). fped 2018, 7, 229-248.