(1)
Skuczyński, P. Pojęcie Kryzysu W Filozofii I Naukach społecznych a Kryzysy Prawne. fped 2018, 7, 250-275.