(1)
Tkacz, S. Trybunał Konstytucyjny Jako Organ stojący Na straży konstytucyjności. Uwagi Na Tle Analizy Orzecznictwa Z 2017 R. fped 2018, 7, 302-327.