(1)
Sulikowski, A. Kryzys Nowoczesnego Konstytucjonalizmu. Między Liberalną sędziokracją a Postliberalnym Populizmem. fped 2018, 7, 328-340.