(1)
Wesoły, M. A. Księga Arystotelesa O Dyspozycjach Dianoetycznych (intelektualnych) „Etyka nikomachejska” VI. fped 2019, 8, 6-17.