(1)
Dietzsch, S. O pojęciach I Praktyce kłamstwa W Epoce Nowoczesnej. fped 2019, 8, 58-76.