Glinkowski, W. P. (2017). Deskryptywność i normatywność – horyzonty dialogicznej wizji człowieka. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 6(1), 33-52. https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.1.3