Matyjek, S. (2015). Wójt jako lokalny lider. Wady i zalety reformy gminnej – rozważania prawno-polityczne. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 4(2), 54–76. https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.15