Bekrycht, T. (2015). Fenomenologia – wprowadzenie w lekturę tekstu Edmunda Husserla „Phänomenologie (Der Encyclopaedia Britannica Artikel)”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 4(2), 92–101. https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.17