Lisowska, A. (2015). Psychologiczne aspekty stosowania instytucji nadzwyczajnego obostrzenia ustawowego zagrożenia wobec sprawcy na gruncie art.178 § 1 K. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 4(2), 32–53. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fped/article/view/12334