Korpikiewicz, H. (2017). Instynkt – naśladownictwo – myślenie. Jak się uczą zwierzęta. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 6(1), 129–150. https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.1.8