Wojdala, M. (2016). Publiczne finansowanie sztuki w kontekście zasady neutralności światopoglądowej państwa – podejście filozoficznoprawne. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 5(1), 187–199. https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.10