., . (2016). Spis treści. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 5(1), 2–3. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fped/article/view/12893