Witczak, K. (2017). Komparatystyczne ujęcie pojęć „wizerunek”, „utrwalanie” i „rozpowszechnianie” w ujęciu art. 23 k.c., art. 81 ust. 1 pr. aut. oraz art. 191a k.k. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 6(2), 81–108. https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.2.16