Nowakowski, T. (2017). Polemika na temat przydatności podziału na czynności kauzalne i abstrakcyjne – wybrane zagadnienia. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 6(2), 125-142. https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.2.18