Kokoć, D. (2017). Awerroes i esencjalna reinterpretacja metafizyki Arystotelesa. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 6(2), 233–252. https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.2.22